Bestel UnionCard

FAQ & Handleidingen

FAQ

 1. Ik ben een nieuwe bestuurder, wat moet ik doen?
  • Om DMS te kunnen gebruiken is het nodig dat de rechten van je voorgangen worden overgedragen naar jouw student account.
  • Stuur hiervoor een mail naar support@unioncard.nl. Vermeld hierin het volgende:
   1. Verenigingsnaam
   2. Oud bestuurder(s) die DMS niet meer zullen gebruiken:
    1. Voor- en achternaam
    2. s/m-nummer
   3. Nieuwe bestuurder(s) die DMS gaan gebruiken:
    1. Voor- en achternaam
    2. s/m-nummer
 2. Hoe krijg ik toegang tot DMS?
  • DMS is tweeledig voor bestuurders; het bestaat uit de DMS website en de DMS cliënt via de remote desktop. Wanneer je gemachtigd bent (zie vraag 1), kan je via de reguliere manier op de website inloggen. De remote desktop dien je eerst in te stellen. Dat kan aan de hand van deze handleiding.
 3. Hoe log ik in op de DMS cliënt, via de remote desktop?
 4. Hoe weet ik hoeveel leden mijn vereniging heeft?
  • Dit kan je zien wanneer je als bestuurder inlogt op dms.utwente.nl. Hoe dat moet is te zien bij punt 4C van deze handleiding.
 5. Hoe kan ik mijn leden beheren?
  • Via dms.utwente.nl kan je lidmaatschapsverzoeken accepteren en afwijzen, en leden lid-af maken. Hoe dit moet staat in deze handleiding.
 6. Hoe wordt iemand lid van mijn vereniging?
  • Na aanschaf van een UnionCard (jaar of half jaar) vraagt men via dms.utwente.nl lidmaatschap aan. Na acceptatie van het verenigingsbestuur kan de aanvragen aan de Verenigingsheffing voldoen en is hij of zij lid.
  • Naast de reguliere weg kan je als bestuurder ook iemand lid maken. Hoe dat moet staat in deze handleiding.
 7. Kan ik leden-informatie uit de DMS cliënt exporteren?
  • Dat kan zeker! De informatie die uit de rapporten komt is eenvoudig te exporteren naar Excel. Zie daarvoor punt 3 van deze handleiding.
 8. Wat is de controle en ledentelling?
  • De controle en ledentelling valt onder het boetereglement en heeft als doel er voor te zorgen dat alle personen die gebruik maken van de betreffende voorzieningen/faciliteiten in het bezit zijn van de UnionCard en indien vereist, ook voldoen aan de Verenigingsheffing. Het beleid is hier te vinden. Het doel van de controle en ledentelling is het verkrijgen van de juiste ledenaantallen, aan de hand waarvan verenigingen subsidie toegewezen krijgen. De inkomsten uit de verkoop van de UnionCard en Verenigingsheffing worden gebruikt voor de subsidie.
 9. Wanneer zijn de controle en ledentellingen?
  • Dit zijn de data voor collegejaar 2015-2016:
   • Eerste controle: 14 november 2016
   • Tweede controle: 16 januari 2017
   • Derde controle: 20 maart 2017
   • Vierde controle: 15 mei 2017
 10. Er komt een controle en ledentelling aan. Wat moet ik doen?
  • Bij de controle wordt bekeken of alle leden een UnionCard hebben én de Verenigingsheffing is betaald. Het is daarom van belang dat alle leden dit hebben gedaan. Door rapporten uit te voeren kan worden nagegaan wie nog niet aan de betalingen voldoen. Hoe je dit doet, vind je in deze handleiding.
 11. Er is een controle en ledentelling geweest. Kan ik bezwaar maken?
  • Ja, je hebt tien werkdagen de tijd om bezwaar te maken. Geef in het bezwaar per persoon een onderbouwing. Indien je bezwaar hebt gemaakt, krijg je een nieuw overzicht met de al dan niet gegronde bezwaren doorgevoerd. Bezwaren die buiten de bezwaarperiode zijn ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.
 12. Wie betaalt de factuur die volgt uit de controle en ledentelling?
  • In eerste instantie de vereniging. De Student Union kan niet factureren aan individuen. Het is aan de vereniging om de kosten op haar leden te verhalen.

HANDLEIDINGEN

loading